świadomy rozwój

szczęśliwe życie_100happydays.pl
Szczęście to korzystać z tego, co się ma. Wykorzystywać środki, rozwiązania, sytuacje - te oczywiste, dostrzegalne, większego gabarytu. Ale również te wszystkie pomniejsze sprawy i detale, które często przemykają niezauważone w zalatanej rzeczywistości tzw. codziennego dnia.

Szczęście to być za pan brat ze swoimi atutami i wadami także! Rozwijać pierwsze w coraz potężniejsze narzędzie własnego rozwoju i wzrostu, a przekuwać drugie w prawdziwie skuteczny filtr przesiewający tylko wartościowe i pouczające doświadczenia.
siła_100happydays.pl
Szczęście to spotkać... 'demona'. Sytuację, która powoduje ból, wzbudza strach, napawa odrazą. Szczęście to spotkać go ŚWIADOMIE - tzn. być przygotowanym na to, że w życiu zdarzają się chwile powszechnie nazywane 'cięższymi'.

Ja nie nazywam ich 'ciężkimi' - dla mnie są to chwile wymagające.
ogród życia
Szczęście to przemienić nieustanną potrzebę akceptacji społecznej, wynikającą z zaniżonego poczucia własnej wartości, w chęć i odwagę okazywania własnych poglądów i działań. Takimi, jakie są, bez zbędnego koloryzowania, ukierunkowywania na bardziej "powszechną" płaszczyznę - bo przecież wszyscy tak robią, wszyscy tak myślą!
kalendarz motywacji
Szczęście to planować! Bo z planowaniem wiąże się ta radosna ekscytacja, to wspaniałe oczekiwanie realizacji, ta satysfakcja ze strategicznego obmyślania, co, jak i gdzie smilik-1_3